PRE KOHO?

 

Službu poskytujeme rodine s dieťaťom do 7 rokov :

  • s oneskoreným, nerovnomerným a rizikovým psychomotorickým vývinom, s narušenou komunikačnou schopnosťou dieťaťa
  • s mentálnym, pohybovým, zrakovým, sluchovým a viacnásobným postihnutím dieťaťa
  • pre rodinu, ktorá vníma, že ich dieťa má iné potreby
  • pre rodičov s rizikovým tehotenstvom

v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.