7.png
4.png
_20181110_154223.jpg
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

KTO SME

Náš tím tvoria poradcovia včasnej intervencie so vzdelaním – liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník a sociálny pedagóg.

Martina Betinová – vedúca úseku služby včasnej intervencie, liečebný pedagóg a sociálny pracovník

V sociálnej oblasti pôsobí od roku 1992. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte UK odboru „Vychovávateľstvo OVOS a Sociálna práca“ prvé pracovné skúsenosti získavala v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, kde pôsobila na pozícii „vychovávateľ – terapeut so zameraním na vývinovú diagnostiku a poradenstvo. Pracovala v multidisciplinárnom tíme, ktorý poskytoval poradenstvo ambulantnou a terénnou formou. Po desiatich rokoch začala pracovať v Centre sociálnych služieb SIBÍRKA, kde sa mohla spolupodieľať na zmenách v poskytovaní sociálnych služieb – otváraní sa inštitúcie smerom ku komunite – spolupráca s blízkou komunitou a dobrovoľníkmi, spolupráca s rodinou prijímateľa sociálnych služieb, individuálne plánovanie zamerané na človeka a projektová činnosť. V CSS Sibírka pôsobila od augusta 2012 do 30. septembra 2022 na pozícii riaditeľ a v tomto období (r. 2017) sa jej podarilo spoločne s tímom rozšíriť služby CSS Sibírka o Službu včasnej intervencie.
Svoje vzdelanie si okrem iného doplnila o Koncept Bazálnej stimulácie, Poradcu včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej (zakladateľka Raní péče v ČR) a Poradcu včasnej intervencie v spolupráci - Nadácia Socia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. V súčasnosti pôsobí ako člen výboru APPVI, kde sa spolu s kolegami usilujú o rozvíjanie služby včasnej intervencie na Slovensku.

Ivona Malinovská, klinická logopedička

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK odbor Klinická logopédia nastúpila do DSS Kampino ako logopéd - vychovávateľ. Počas materskej dovolenky si urobila kurz klasickej masáže a reflexnej masáže chodidiel, znalosti z týchto kurzov využila pri práci v Domove sociálnych služieb Sibírka, kde neskôr pracovala ako logopéd so zameraním sa na alternatívno-augmentatívnu komunikáciu. Pri komunikácií sa zameriava na prirodzené žitie a hľadá u prijímateľov prirodzené komunikačné prejavy, s neskorším využitím technických pomôcok. Počas práce v DSS Sibírka využila novú výzvu a zamestnala sa v Dome Rafael, kde pracovala aj so seniormi ako logopéd a sociálny terapeut. Pokračovanie práce ako logopéd v Sibírke vyvrcholilo prijatím ponuky na vedúceho terapeuticko-diagnostického úseku. Otváranie spolupráce medzi všetkými úsekmi, učenie sa spoločnej komunikácií, nové projektové výzvy a komunitné akcie, posunulo jej prácu novým smerom a získané skúsenosti ju posunuli ďalej. V súčasnosti pôsobí ako logopéd v Službe včasnej intervencie pod CSS Sibírka.

Katarína Ivančíková, sociálny pedagóg

Ukončila štúdium Sociálnej pedagogiky a nadstavby Špeciálnej pedagogiky, doplňujúce vzdelania v oblasti Poradcu včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej , Arteterapie, Konceptu Bazálnej stimulácie, Edukačno-behaviorálnej intervencie na princípoch ABA terapie. V rámci Erasmus+ absolvovala kurz Individuálne plánovanie podľa Person Centred Planing, certifikovaný kurz European Care Certificate. Na doplnenie vzdelania absolvovala akreditovane vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie organizované s APPVI .
V sociálnych službách pracuje od roku 2007- Autistické centrum Andreas n.o. ako výtvarný terapeut s deťmi s PAS, v DSS Sibírka ako výtvarný terapeut s deťmi a dospelými s viacnásobným postihnutím. Od roku 2017 pracuje v SVI Sibírka ako poradkyňa včasnej intervencie. Okrem podpory rodiny v rámci terénnej služby sa venuje individuálnym a skupinovým stretnutiam rodín a ich detí na podporu rozvoja jemnej a hrubej motoriky , komunikačných zručností , sociálnych zručností a porozumenia v integrovaných skupinách.
Okrem sociálnej služby sa venuje projektovému manažmentu – na projekty zamerané na skvalitnenie sociálnych služieb, projekty podporujúce vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu Erasmus+, projekty na podporu dobrovoľníctva a spolupráce s komunitou.

Alica Machová, sociálny pracovník

V sociálnej oblasti pracuje od roku 1993, začínala v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave. Počas práce si ukončila štúdium na UK odbor Sociálna práca, Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Postupne si dopĺňala vzdelanie hlavne v oblastiach porúch autistického spektra – Teacch program, Konceptu Bazálnej stimulácie, terapie Snoezelen , Minimálne signály pri práci s klientom a Základy stimulácie zraku.
Skúsenosti získavala predovšetkým vo výchovných skupinách s deťmi mentálnym znevýhodnením, v autistickej skupine s deťmi PAS a v tíme RCA ako terapeut, kde využívala aktívne Bazálnu stimuláciu a Snoezelen. Práve aj tu získala prvé skúsenosti s terénnou prácou v rodinách. Od októbra 2019 nastúpila do SVI Sibírka ako poradca včasnej intervencie. Absolvovala akreditované Vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie organizované s APPVI.

Danka Konečná, liečebný pedagóg

„Som liečebná pedagogička a v službe včasnej intervencie pôsobím už niekoľko rokov. Počas štúdia na vysokej škole som začala pracovať v Domove sociálnych služieb Sibírka ako vychovávateľ (2007). Ako študentka som tu mala veľa možností učiť sa od profesionálov a veľmi dobre fungujúceho tímu. Najviac som v práci s klientami uplatňovala princíp Bazálnej stimulácie. Po čase som dostala možnosť si vyskúšať svoje schopnosti aj ako vedúca terapeutického tímu. Po 7 rokoch v Sibírke som sa rozhodla prejsť na inú dôležitú funkciu Mamy :)
Vzdelanie som si doplnila rôznymi kurzami napr. Kurz pedagogiky Montessori, Koncept Bazálnej stimulácie, Kurz poradcu včasnej intervencie (Nadácia Socia)
Moja funkcia Mamy síce trvá naďalej, ale už sa dá zladiť s mojou prácou vo Včasnej intervencii.“

Ľudmila Gajdošová, špeciálny pedagóg

Špeciálno- pedagogickú prax nadobúdala od roku 2009 na Základnej škole pre žiakov s autizmom na Hálkovej ul. v Bratislave ako vychovávateľ, pedagogický asistent a fyzioterapeut. Neskôr pôsobila na oddeleniach Univerzitnej nemocnice na Kramároch ako učiteľka materskej školy. Na prácu špeciálneho pedagóga sa kvalifikovala doplňujúcim vzdelávaním špeciálnej pedagogiky, vysokoškolské vzdelanie ukončila v odbore fyzioterapia.
Pôsobila aj v materskej škole so zameraním na Hejného metódu a v občianskom združení Malíček – pre predčasne narodené deti.
Obe oblasti – pedagogiku aj fyzioterapiu sa snaží prepájať a viesť rodičov aj deti primárne k zdravému životnému štýlu, ktorý považuje za najefektívnejšiu formu prevencie a terapie. V rámci svojich záujmov sa venuje detskej jóge a hippoterapii, cez prázdniny usporadúva akcie a tábory v lese.
Verí, že je to práve návrat k prirodzenosti a vnímaniu prírody, čo dokáže ,,robiť zázraky“. V súčasnosti navštevuje akreditovane vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie.

Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka, Račianska 107 (budova Obchodnej akadémie), 831 02 Bratislava

mobil: +421 948 949 239, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., IČO: 00604968, Darcovský účet: SK68 8180 0000 0070 0047 2755 - s poznámkou – „pre potreby projektov SVI“

Službu poskytujeme počas pracovných dni medzi 8:00 - 16:00, čas je možné prispôsobiť potrebám rodín. SVI Sibírka sídli v budove Obchodnej akadémie, 4. poschodie, bezbariérový vstup.

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.