AKTUÁLNE

Čo sa u nás aktuálne deje, si pozrite nižšie.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok

prianie SVI

Víkendový pobyt rodín

Ďakujeme za podporu  IWCB - International Women's Club of Bratislava

Aktuálne trendy včasnej intervencie

26. a 27. 6. 2019 sme strávili na seminári k novej koncepcii o včasnej intervencii, ktorá odráža odborné poznatky: prístup orientovaný na rodinu, transdiciplinárny tím, v ktorom je rodina partnerom a tvorba individuálneho plánu rodiny. Stretnutie bolo v spolupráci s kolegami z Centra včasnej intervencie Bratislava, Rannej starostlivosti a Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Ďakujeme za príjemne strávené a podnetné dni. Vďaka aj za podporu Nová Cvernovka, ktorá nám zapožičala zadarmo priestory.

aktualne trendy vo vi

„Umenie nás spája“

V marci tohto roku sme prihlásili o udelenie grantu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy s projektom „Umenie nás spája“. Počas leta sme chceme usporiadať integrovaný výtvarný detský tábor –  pre deti z rodín, ktorým poskytujeme službu včasnej intervencie a detí našich zamestnancov. V garantovej výzve sme  boli úspešní a tak sa tešíme na farebné leto :)

Pozvanka na letný tábor  logoBA 1 colour centr neg 

Hravé tvorenie počas školského roku

Čo všetko sme robili na Hravom tvorení? Piekli koláče a pizzu, tvorili z hliny, vyrezávali tekvičky... Ďakujeme všetkým účastníkom a dobrovoľníkom za príjemné stretnutia každú stredu. Tešíme sa na ďalšie od septembra.

Hravé tvorenie 1  Hravé tvorenie 2  Hravé tvorenie 3  Hravé tvorenie 4 

Arte stretnutie s rodičmi z SVI

pozvanka hlina

Supervízia s pani Teréziou Hradilkovou

Supervizia s hradilkovou  4.– 5. februára 2019 sme absolvovali poslednú časť vzdelávania včasnej intervencie a supervíziu s pani Teréziou Hradilkovou, zakladateľkou Raní péče v Českej republike. 

Vianočný pozdrav

vianočný pozdrav

Pečenie perníkov

pozvanka perniky  svi pecenie3  svi pecenie2  svi pečenie 

Vývin komunikačných zručností

Vývin komunikačných zručností - bližšie informácie a prihlasovanie RC Kominárka.

Týden rané péče

V týždni od 5. do 11. novembra 2018 prebehne už jedenásty ročník osvetovej kampane „Týden rané péče®“, do ktorého sa zapájajú poskytovatelia sociálnej služby rané peče (včasnej intervencie) po celej Českej republike. Slogan „Na ľuďoch záleží“ zdôrazňuje spolupatričnosť rodiny a nutnosť medziodborovej spolupráce pre podpore rodín, do ktorých sa narodilo dieťa s postihnutím.
Viac na informácii na https://tyden.ranapece.cz/

Seminár o špeciálnej strave GAPS

Hravé tvorenie

Pre rodiny zo Služby včasnej intervencie a priateľov sme pripravili na každú stredu popoludní „hravé tvorenie“.