AKCIE

Čo sa u nás aktuálne deje, si pozrite nižšie.

Predvianočné posedenie s Mikulášom

Dňa 9.12.2017 sme pozvali rodiny SVI na predvianočné posedenie s Mikulášom, ktorý im priniesol malé prekvapenie. Neskôr si mohli deti spoločne s rodičmi zdobiť perníčky na stromček. V príjemnej nálade pri popíjaní Vianočného detského punču sme si užili tento adventný čas v neformálnych debatách a deti si mohli zatancovať na známe disko skladby.

  

 

Arte stretnutie

Dňa 11.11. 2017 o 9:00 sme mali prvé stretnutie pre rodiny SVI Sibírka. Rodičia si bez detí mohli vyskúšať prácu s keramickou hlinou. Deti si medzitým v priestoroch DSS Sibírka napiekli perníčky, ktoré majú v pláne zdobiť na Mikuláša.

 

Mikuláš v SVI Sibírka

Dňa 9.12.2017 o 9:00 sme pozvali rodiny s deťmi na Mikuláša v rámci pravidelných aktivít pre klientov SVI Sibírka. Okrem Mikuláša ktorý sa chystá medzi deti, si budú všetci spoločne zdobiť perníčky na Vianočný stromček.

Nadácia Volskwagen podporila náš projekt „Múdry poradca, ktorý sa učí mať otvorené oči“ v grantovom programe Vzdelaním k integrácii

Cieľom celého projektu je posilniť službu včasnej intervencie odbornou prípravou poradcov včasnej intervencie a zlepšiť koordináciu aktivít včasnej intervencie s inými odborníkmi. S finančných prostriedkov absolvujú traja poradcovia 120 hodinový kurz „Poradca včasnej intervencie“ a to 6 modulov v priebehu roku 2017. Kurz organizuje Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Zároveň budeme môcť obohatiť našu knižnicu o odbornú literatúru.
Ďakujeme Nadácii Vokswagen za podporu.

Po rekonštrukcii

Priestory Služby včasnej intervencie sú už po rekonštrukcii. Momentálne čakáme na schválenie úradov, aby sme ich mohli spustiť do prevádzky.

Službu včasnej intervencie však už poskytujeme a to prostredníctvom terénnej formy. Rodiny nás môžu kontaktovať, službu ponúkame v prirodzenom prostredí rodiny, tam, kde sa rodiny a ich deti cítia bezpečne.

     

Rekonštrukcia priestorov

V súčastnosti pracujeme na rekonštrukcii priestorov na Hubeného 2 v Bratislave.