7.png
4.png
_20181110_154223.jpg
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

KTO SME

20052024 IMG 4663
Náš tím tvoria poradcovia včasnej intervencie so vzdelaním – liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník, sociálny pedagóg a psychologičky.

Martina Betinová – vedúca úseku služby včasnej intervencie, liečebný pedagóg a sociálny pracovník

V sociálnej oblasti pôsobí od roku 1992. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte UK odboru „Vychovávateľstvo OVOS a Sociálna práca“ prvé pracovné skúsenosti získavala v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, kde pôsobila na pozícii „vychovávateľ – terapeut so zameraním na vývinovú diagnostiku a poradenstvo. Pracovala v multidisciplinárnom tíme, ktorý poskytoval poradenstvo ambulantnou a terénnou formou. Po desiatich rokoch začala pracovať v Centre sociálnych služieb SIBÍRKA, kde sa mohla spolupodieľať na zmenách v poskytovaní sociálnych služieb – otváraní sa inštitúcie smerom ku komunite – spolupráca s blízkou komunitou a dobrovoľníkmi, spolupráca s rodinou prijímateľa sociálnych služieb, individuálne plánovanie zamerané na človeka a projektová činnosť. V CSS Sibírka pôsobila od augusta 2012 do 30. septembra 2022 na pozícii riaditeľ a v tomto období (r. 2017) sa jej podarilo spoločne s tímom rozšíriť služby CSS Sibírka o Službu včasnej intervencie.
Svoje vzdelanie si okrem iného doplnila o Koncept Bazálnej stimulácie, Poradcu včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej (zakladateľka Raní péče v ČR) a Poradcu včasnej intervencie v spolupráci - Nadácia Socia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. V súčasnosti pôsobí ako člen výboru APPVI, kde sa spolu s kolegami usilujú o rozvíjanie služby včasnej intervencie na Slovensku.

Ivona Malinovská, klinická logopedička

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK odbor Klinická logopédia nastúpila do DSS Kampino ako logopéd - vychovávateľ. Počas materskej dovolenky si urobila kurz klasickej masáže a reflexnej masáže chodidiel, znalosti z týchto kurzov využila pri práci v Domove sociálnych služieb Sibírka, kde neskôr pracovala ako logopéd so zameraním sa na alternatívno-augmentatívnu komunikáciu. Pri komunikácií sa zameriava na prirodzené žitie a hľadá u prijímateľov prirodzené komunikačné prejavy, s neskorším využitím technických pomôcok. Počas práce v DSS Sibírka využila novú výzvu a zamestnala sa v Dome Rafael, kde pracovala aj so seniormi ako logopéd a sociálny terapeut. Pokračovanie práce ako logopéd v Sibírke vyvrcholilo prijatím ponuky na vedúceho terapeuticko-diagnostického úseku. Otváranie spolupráce medzi všetkými úsekmi, učenie sa spoločnej komunikácií, nové projektové výzvy a komunitné akcie, posunulo jej prácu novým smerom a získané skúsenosti ju posunuli ďalej. V súčasnosti pôsobí ako logopéd v Službe včasnej intervencie pod CSS Sibírka.

Alica Machová, sociálny pracovník

V sociálnej oblasti pracuje od roku 1993, začínala v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave. Počas práce si ukončila štúdium na UK odbor Sociálna práca, Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Postupne si dopĺňala vzdelanie hlavne v oblastiach porúch autistického spektra – Teacch program, Konceptu Bazálnej stimulácie, terapie Snoezelen , Minimálne signály pri práci s klientom a Základy stimulácie zraku.
Skúsenosti získavala predovšetkým vo výchovných skupinách s deťmi mentálnym znevýhodnením, v autistickej skupine s deťmi PAS a v tíme RCA ako terapeut, kde využívala aktívne Bazálnu stimuláciu a Snoezelen. Práve aj tu získala prvé skúsenosti s terénnou prácou v rodinách. Od októbra 2019 nastúpila do SVI Sibírka ako poradca včasnej intervencie. Absolvovala akreditované Vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie organizované s APPVI.

Danka Konečná, liečebný pedagóg

„Som liečebná pedagogička a v službe včasnej intervencie pôsobím už niekoľko rokov. Počas štúdia na vysokej škole som začala pracovať v Domove sociálnych služieb Sibírka ako vychovávateľ (2007). Ako študentka som tu mala veľa možností učiť sa od profesionálov a veľmi dobre fungujúceho tímu. Najviac som v práci s klientami uplatňovala princíp Bazálnej stimulácie. Po čase som dostala možnosť si vyskúšať svoje schopnosti aj ako vedúca terapeutického tímu. Po 7 rokoch v Sibírke som sa rozhodla prejsť na inú dôležitú funkciu Mamy :)
Vzdelanie som si doplnila rôznymi kurzami napr. Kurz pedagogiky Montessori, Koncept Bazálnej stimulácie, Kurz poradcu včasnej intervencie (Nadácia Socia)
Moja funkcia Mamy síce trvá naďalej, ale už sa dá zladiť s mojou prácou vo Včasnej intervencii.“

Clara Mompó, psychológ

Pochádzam so Španielska, kde som vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite vo Valencii. Som rehoľná sestra a na Slovensko som prišla v roku 1995.
V sociálnej oblasti pracujem od roku 1991, 4 roky som pôsobila ako vychovávateľka v reedukačných centrách v Španielsku, na Slovensku som pracovala ako vedúca strediska Charita vo Zvolene. Tu som pracovala s ľuďmi bez domova, Rómami, rodinami v núdzi a tiež ako opatrovateľka v domácnosti.

V Bratislave som od roku 2015, rok a pol som pracovala ako opatrovateľka v domove dôchodcov a neskôr som dostala príležitosť pracovať ako opatrovateľka a sociálna terapeutka v neštátnom zariadení Dom Rafael s mladými ľuďmi so zdravotnými znevýhodnením, kde som pracovala šesť a pol roka.

Od  mája 2023 pracujem v SVI Sibírka ako poradkyňa včasnej intervencie.

Absolvovala som  akreditované vzdelávania  Poradca včasnej intervencie organizované s APPVI v SR , koncept Bazálnej stimulácie , kurz Sprevádzanie.

Zuzana Petrová, psychológ

V roku 2024 som ukončila magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovať s deťmi som začala po ukončení bakalárskeho štúdia v Občianskom Združení Brána do života. V tomto zariadení núdzového bývania určeného pre ženy a matky s deťmi som pracovala ako odborná asistentka zabezpečujúca odbornú starostlivosť pre deti a ich bezpečný a zdravý vývin počas neprítomnosti matky.  Neskôr som pracovala v Materskej škole s jasličkami ako učiteľka.

Po tomto období, ešte počas štúdia na magisterskom stupni, som pár mesiacov opatrovala deti, kde som sa individuálne stretávala s rôznymi vekovými kategóriami (8 mesiacov až 7 rokov). V roku 2024 som absolvovala program s názvom: Ako komunikovať s deťmi a dospelými v náročných chvíľach realizovaný neziskovou organizáciou Plamienok. V Službe včasnej intervencie Sibírka som začala pracovať ešte počas štúdia.

Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka, Račianska 107 (budova Obchodnej akadémie), 831 02 Bratislava

mobil: +421 948 949 239, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., IČO: 00604968, Darcovský účet: SK68 8180 0000 0070 0047 2755 - s poznámkou – „pre potreby projektov SVI“

Službu poskytujeme počas pracovných dni medzi 8:00 - 16:00, čas je možné prispôsobiť potrebám rodín. SVI Sibírka sídli v budove Obchodnej akadémie, 4. poschodie, bezbariérový vstup.

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.