Zoznam spolupracujúcich organizácii

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie


Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je občianske združenie, ktoré sa aktívne podieľa na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením a to počas prvých 7 rokov jeho života. Bližšie informácie o jej pôsobení a o ďalších organizáciách, ktoré poskytujú službu včasnej intervencie na Slovensku sa dozviete na jej webovej stránke.