ČO PONÚKAME

  • Podporujeme rodinu pri hľadaní riešení

  • Sprevádzame rodinu

  • Pracujeme terénnou formou v prirodzenom prostredí rodiny a dieťaťa

  • Poskytujeme rodičom informácie, odborné konzultácie

  • Poskytujeme sociálne poradenstvo a pomoc pri návšteve úradov

  • Ponúkame kontakt na odborníkov z rôznych oblastí (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby)

  • Podporujeme  komplexný vývin dieťaťa

  • Pomáhame pri výbere a zaobstarávaní rehabilitačných a stimulačných pomôcok

  • Spolupracujeme s dobrovoľníkmi

  • Pomôžeme Vám pri zaškolení Vášho dieťaťa do MŠ, príp. do ZŠ, konzultujeme s pedagógmi Vášho dieťaťa postupy a hľadanie ďalších možností