ČO POSKYTUJEME?

Službou Včasnej intervencie sprevádzame a podporujeme rodiny s postihnutými deťmi.

Službu poskytujeme zdarma, niektoré služby (návštevy v rodine, kurzy pre rodičov) sú realizované s finančnou  spoluúčasťou prijímateľa.

Viac o priebehu poskytovania služby Včasnej intervencie sa dozviete v záložke Ako požiadať?

Formy služby:

 • podporujeme rodinu pri hľadaní riešení
 • v oblasti stimulácie komplexného vývinu dieťaťa realizujeme (diagnostiku, terapiu, komplexnú stimuláciu psychomotorického vývinu, stimuláciu vývinu hry, komunikácie, jemnej a hrubej motoriky, sebaobsluhy a sociálneho vývinu
 • poskytujeme informácie a odborné poradenstvo tykajúce sa:
  • sociálno-právnych služieb (pomoc pri návšteve úradov, poradíme pri orientácií v právach a možnostiach v oblasti príspevkov a kompenzácií...
  • rehabilitačných, kompenzačných a stimulačných pomôcok
   terapeutických pomôcok, literatúry a ich zapožičiavania
  • školských , zdravotníckych a sociálnych zariadení
  • užitočných kontaktov (odborníci v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálnej sféry a ďalších poskytovateľov)
  • rodičovských skupín, organizovanie prednášok a kurzov pre rodičov
 • externe spolupracujeme s ďalšími odborníkmi v oblasti:  zdravotníctva, sociálnych vecí a pedagogických profesií (so psychológmi, fyzioterapeutmi, pediatrami, pedagógmi z poradní, pedagogických centier, predškolskými a školskými zariadeniami...