„Umenie nás spája“

V marci tohto roku sme prihlásili o udelenie grantu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy s projektom „Umenie nás spája“. Počas leta sme chceme usporiadať integrovaný výtvarný detský tábor –  pre deti z rodín, ktorým poskytujeme službu včasnej intervencie a detí našich zamestnancov. V garantovej výzve sme  boli úspešní a tak sa tešíme na farebné leto :)

Pozvanka na letný tábor  logoBA 1 colour centr neg