Aktuálne trendy včasnej intervencie

26. a 27. 6. 2019 sme strávili na seminári k novej koncepcii o včasnej intervencii, ktorá odráža odborné poznatky: prístup orientovaný na rodinu, transdiciplinárny tím, v ktorom je rodina partnerom a tvorba individuálneho plánu rodiny. Stretnutie bolo v spolupráci s kolegami z Centra včasnej intervencie Bratislava, Rannej starostlivosti a Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Ďakujeme za príjemne strávené a podnetné dni. Vďaka aj za podporu Nová Cvernovka, ktorá nám zapožičala zadarmo priestory.

aktualne trendy vo vi