Týden rané péče

V týždni od 5. do 11. novembra 2018 prebehne už jedenásty ročník osvetovej kampane „Týden rané péče®“, do ktorého sa zapájajú poskytovatelia sociálnej služby rané peče (včasnej intervencie) po celej Českej republike. Slogan „Na ľuďoch záleží“ zdôrazňuje spolupatričnosť rodiny a nutnosť medziodborovej spolupráce pre podpore rodín, do ktorých sa narodilo dieťa s postihnutím.
Viac na informácii na https://tyden.ranapece.cz/