Nadácia Volskwagen podporila náš projekt „Múdry poradca, ktorý sa učí mať otvorené oči“ v grantovom programe Vzdelaním k integrácii

Cieľom celého projektu je posilniť službu včasnej intervencie odbornou prípravou poradcov včasnej intervencie a zlepšiť koordináciu aktivít včasnej intervencie s inými odborníkmi. S finančných prostriedkov absolvujú traja poradcovia 120 hodinový kurz „Poradca včasnej intervencie“ a to 6 modulov v priebehu roku 2017. Kurz organizuje Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Zároveň budeme môcť obohatiť našu knižnicu o odbornú literatúru.
Ďakujeme Nadácii Vokswagen za podporu.